Strona Główna ::: Lokomotywy EP09 ::: Linia 226 ::: Galeria ::: Przezwiska lokomotyw ::: Oznaczenia lokomotyw ::: Księga gości ::: Linki ::: O autorze ::: Kolejowe top


Obwód główny


Silniki trakcyjne pracują w dwóch grupach po dwa silniki. Grupy te można połączyć szeregowo, bądź równolegle. Zmiany układu połączeń dokonywane sa metodą mostkową (zapewnia ona nieprzerwany dopływ prądu do silników w trakcie rekonfiguracji). Dokonuje się ich za pomocą styczników liniowych SL1, SL2, SL3 i SL4, mostkowych SM1 i SM2 oraz grupowych SG1, SG2, SG3, SG4, SG5 i SG6. Możliwość hamowania elektrodynamicznego umożliwiają przełączniki hamowanie - jazda (PHJ).

Schemat obwodu głównego znajduje się TUTAJ. Objaśnienia literowe do elementów na schemacie na dole tej strony.1. JAZDA - połączenie szeregowe oporowe (pozycje 1 ÷ 18).

Po wybraniu kierunku jazdy oraz wejściu na pozycję 1 zamykają się styczniki liniowe SL 1 i SL 2, styczniki grupowe SG 3 i SG 4. Wszystkie PHJ znajdują się w położeniu "Jazda". W ten sposób tworzy się zamknięty szeregowy układ silników trakcyjnych.

Schemat obwodu głównego dla pozycji 1 znajduje się TUTAJ.
Lista elementów stanowiących obwód podczas połączenia znajduje się TUTAJ.2. JAZDA - połączenie szeregowe bezoporowe (pozycja 19).

Każda poprzednia pozycja jazdy pociągała za sobą zamykanie styczników oporowych; na tej pozycji zamyka się ostatni stycznik SR 22 (a co za tym idzie - oporniki rozruchowe sa wyłączone). Równocześnie zamknięte zostaja styczniki mostkujące SM 1 i SM 2 oraz otwierają się styczniki SG3 i SG 4 - eliminuje to wszystkie opory rozruchu z obwodu. Otworzenie stycznika SG 4 powoduje automatyczne otworzenie wszystkich styczników rozruchowych (oprócz SR 22) - w ten sposób obwód jest przygotowany do przejścia na pierwszą pozycję oporowa układu równoległego.

Pozycja ta jest pozycją jazdy ekonomicznej - nie ma strat energii na opornikach, a one nie nagrzewają się. Ponadto można zwiększać prędkość poprzez bocznikowanie, czyli osłabianie pola magnetycznego silników trakcyjnych. Na pozycjach oporowych nie można stosować bocznikowania, ponieważ istnieje mechaniczna blokada nastawnika osłabienia pola.

Schemat obwodu głównego dla pozycji 19 znajduje się TUTAJ.
Lista elementów stanowiących obwód podczas połączenia znajduje się TUTAJ.3. JAZDA - połączenie równoległe oporowe (pozycje 20 ÷ 30).

Na 20 pozycji nastawnika jazdy następuje zamknięcie styczników SL 3 i SL 4 oraz styczników grupowych SG 1, SG2, SG 5 i SG 6. Zamknięcie tych styczników powoduje otorzenie styczników grupowych SG 3 i SG 4, a także styczników mostkujących SM 1 i SM 2. Silniki są teraz połączone po dwa w dwóch równoległych grupach. Rozruch odbywa się podobnie jak przy układzie szeregowym, jednakże styczniki oporowe zamykają się parami (po jednym w gałęzi). Ponadto pamiętać należy, że przejście na pozycję równoległą odbyć się może przy spełnieniu trzech warunków: kierunek jazdy musi być do przodu, nastawnik bocznikowani musi znajdować się na pozycji 0, a przełącznik jazdy awaryjnej w obu kabinach musi znajdować się w położeniu 0.

Schemat obwodu głównego dla pozycji 20 znajduje się TUTAJ.
Lista elementów stanowiących obwód podczas połączenia znajduje się TUTAJ.4. JAZDA - połączenie równoległe bezoporowe (pozycja 31).

Na tej pozycji następuje zamknięcie ostatniej pary styczników rozruchowych (21 i 22); wszystkie oporniki są wyłączone, zatem jest to pozycja ekonomiczna, na której (podobnie jak na 19) można stosować bocznikowanie.

Schemat obwodu głównego dla pozycji 31 jest analogiczny do schematu jazdy oporowej równoległej, z tym że zamknięte są wszystkie styczniki rozruchowe.
Lista elementów stanowiących obwód podczas połączenia znajduje się TUTAJ.5. HAMOWANIE ELEKTRODYNAMICZNE.

Uruchomienie hamowania ED następuje w skutek uruchomienia hamulca zespolonego pociągu. Otwierają się wszystkie styczniki liniowe (SL 1 ÷ 4), a zamykają grupowe SG 1, SG 2, SG 5 i SG 6. Ponadto przełączniki PHJ zostają przestawione w położenie HAMOWANIE (główne zadanie "pehajotów" to otworzenie obwódu podstacja trakcyjna - lokomotywa, połączenie uzwojeń wzbudzenia obu grup silników w szereg z przekształtnikiem tyrystorowym, odcięcie ich od obwodu tworników oraz włączenie w obwód rezystorów dodatkowego oporu, niewykorzystywanego przy rozruchu). Energia wytworzona w silnikach trakcyjnych (które pracują jako prądnice obcowzbudne) wytracana jest na rezystorach rozruchowych. Intensywność hamowania zależy od sumy prądu przepływającego przez obwód tworników i przez obwód wzbudzenia. Jeśli prąd wytwarzany przez tworniki maleje, a prąd wzbudzenia jest stały, to siła maleje.

Schemat obwodu głównego dla hamowania elektrodynamicznego znajduje się TUTAJ (w kolorze czerwonym zaznaczony obwód tworników, w błękitnym - wzbudzenia).
Lista elementów stanowiących obwód podczas połączenia znajduje się TUTAJ.Oznaczenia literowe wykorzystane na schematach obwodów:

P 1 ÷ 2 pantografy
OP 1 ÷ 2 odłączniki pantografów
KO kondensator ochronny
OD odgromnik magnetyczno - zaworowy
OZ odłącznik uziemiający
PB bezpiecznik WN (1 A)
RV oporniki woltomierzy
PZN przekaźnik zanikowo - napięciowy obwodu głównego
RZN opornik przekaźnika zanikowo - napięciowego obwodu głównego
WS wyłącznik szybki
PRG przekaźnik różnicowo prądowy
SL 1 ÷ 4 styczniki liniowe
SG1 ÷ 6 styczniki grupowe
SM 1 ÷ 2 styczniki mostkowe
PHJ 1 ÷ 2 przełączniki hamowanie - jazda
PN 1 ÷ 2 przekaźniki nadmiarowe silników trakcyjnych
OS 1 ÷ 2 odłączniki silników trakcyjnych
S 1 ÷ 4 silniki trakcyjne
SUP 1 ÷ 2 styczniki przeciwprzepięciowe
NPP 1 ÷ 2 przekaźniki nadmiarowe diod
RPP 1 ÷ 2 zespół przeciwprzepięciowy
DPP 1 ÷ 2 oporniki redukcyjne
RPN oporniki przekaźnika nadnapięciowego
PPN przekaźnik nadnapięciowy hamowania
BJ 1 ÷ 2 boczniki indukcyjne
SO 1 ÷ 10 styczniki bocznikowania
RO 1 ÷ 8 oporniki bocznikowania
N nawrotnik
SR 1 ÷ 22 styczniki oporów rozruchowe i hamownia
R 1 ÷ 26 opory rozruchu i hamowania
WO 1 ÷ 2 silniki wentylatorów oporów rozruchowych
PNW 1 ÷ 2 przekaźniki nadmiarowe silników wentylatorów rozr. i ham.
PZW 1 ÷ 2 przekaźniki zanikowo napięciowe silników wentylatorów rozr. i ham.
A bocznik amperomierza
PT przekształtnik tyrystorowy
TR transduktor sumyWstecz do strony głównej działu EP09