Strona Główna ::: Lokomotywy EP09 ::: Linia 226 ::: Galeria ::: Przezwiska lokomotyw ::: Oznaczenia lokomotyw ::: Księga gości ::: Linki ::: O autorze ::: Kolejowe top


Układ biegowy


Układ biegowy w lokomotywie EP09 stanowią zestawy kołowe, zespół przeniesienia napędu, wózki oraz odprężynowanie I (między zestawem kołowym a wózkiem) i II stopnia (między wózkiem i pudłem). Odsprężynowanie I stopnia stanowią sprężyny śrubowe, które znajdują się z specjalnych gniazdach. Maźnica łączy się z ramą wózka za pomocą prowadników typu Alsthom; zapewniają one możliwość elastycznego przenoszenia sił wzdłużnych i poprzecznych z zestawawów kołowych na ramę wózka. Wraz ze sprężynami śrubowymi, pierwszy stopień odsprężynowania stanowią także amortyzatory hydrauliczne, które tłumią drgania.

Usprężynowanie I stopnia, czyli między zestawem kołowym i wózkiem. Widoczne sprężyny śrubowe i amortyzator hydrauliczny.


Amortyzatory hydrauliczne wchodzą również w skład drugiego stopnia odsprężynowania. Stanowią je razem ze sprężynami podtrzymującymi pudło. Obecnie występują dwa rodzaje zawieszenia: starsze z krótszymi sprężynami (o długości konstrukcyjnej bez obciążenia 313 mm) i wieszakami, oraz nowsze z użyciem sprężyn typu Flexicoil (o długości konstrukcyjnej bez obciążenia 575 mm, czyli prawie dwukrotnie dłuższe). Praktycznie odróżnić je można po tym, że zawieszenie starszego typu posiada charakterystyczną osłonę mocowania sprężyn, która "wystaje" z dolnej krawędzi ostoji. W lokomotywach ze sprężynami Flexicoil jedynym elementem, który "wystaje" w ten sposób, jest osłona przymocowania tłumika drgań.

Tłumik drgań I stopnia (amortzator hydrauliczny).
Odsprężynowanie II stopnia, czyli między wózkiem a pudłem. Sprężyny umocowane są na wieszaku, który z drugiej strony przymocowany jest do pudła.
Odsprężynowanie pudła za pomocą sprężyn flexicoil. Znajdują się one bezpośrednio między ramą wózka i ostoją pudła.


Wózki połączone są ze sobą przegubowo, za pomocą sprzęgu międzywózkowego. Zmniejsza on siły oddziaływania na tor i zmniejsza zużycie obręczy.

W skład zespołu napędowego wchodzą usprężynowane silniki trakcyjne i ich zawieszenie, przekładnia zębata, drążony wał przegubowy, sprzęgło i zestawy kołowe. Silniki trakcyjne są w pełni odsprężynowane, z czego wynika dobre oddziaływanie zestawów kołowych na tor - całkowita nieodsprężynowana masa zestawów wynosi 3180 kg.

Silnik podparty jest na ramie wózka w trzech miejscach za pomocą specjalnych wsporników, jednakże przeniesienie sił pociągowych z silnika na wózek realizują cięgła. Łączą one kadłuby silników z zarówno pudłem, jaki i ramą wózka. Poprowadzone one są z dołu silników, co zapewnia lepsze wykorzystanie siły pociągowej.

Układ przeniesienia momentu z wału silnika na zestaw kołowy przedstawia się następująco: na zakończeniu wału silnika znajduje się małe koło zębate, które napędza dużą zębatkę. Jest ona osadzona na łożysku, które z kolei opiera się na wsporniku przymocowanym do kadłuba silnika trakcyjnego (łożysko i jego wsparcie nie dotykają wału drążonego). Obie zębatki znajdują się w obudowie, w której znajduje się smar rozprowadzany poprzez rozbryzgiwanie. Wał drążony posiada dwa kołnierze: jeden napędzany, a drugi napędzający. Kołnierz napędzany jest połączony elastycznym sprzegłem (łącznie 6 cięgieł) z dużą zębatką. Kołnierz napędzający, znajdujący się po przeciwnej stronie względem przekładni, posiada z kolei sprzęgła (także 6 cięgłowe), które połączone są z zestawem kołowym. Schemat ideowy tego połączenia znajduje się tutaj. Widać w tym układzie analogię do systemu Alsthom z lokomotyw EU07 i ET22, przy czym najważniejsze różnice to 2 "stopnie odsprężynowania" napędu, tj. między dużą zębatką i wałem drążonym oraz między wałem drążonym i zestawem kołowym. Trzeba podkreślić, że napędzane jest tylko jedno koło bose całego zestawu (po przeciwnej stronie przekładni), a zespoły umieszczone są w lokomotywie naprzemian (tj. pierwszy zestaw kołowy ze sprzęgłem po lewej stronie, drugi po prawej itd.).

Osłona przekładni zębatej.
Sprzęgło przenoszące moment obrotowy z wału drążonego na zestaw kołowy. Po drugiej stronie wału drążonego znajduje się sprzęgło przenoszące momeny z zębatki na wał.

Wstecz do strony głównej działu EP09